Keschtn gebroten weard af jeden….

Infoll gibs a Wirscht und Kraut.

Beginn: ca. 18 Uhr